AD

ANĐELI

ANTIHRIST

APOSTOLI

BDENJE – STRAŽENJE

BEZAZLENOST

BEZUMNI ili NERAZUMNI

BLAGODAT

BLAGOST BOŽJA

BLAŽENI I BLAGOSLOVENI

BLAŽENSTVO VEČNO

BOG

BOGATSTVO

BOGOHULSTVO

BOLEST

BORBA HRIŠĆANINOVA

BRAK

BRIGA

VAZNESENJE ISUSA HRISTA

VASKRSENJE

VASKRSENJE HRISTOVO

VERA

VERNOST

VERNOST BOŽJA

VLADANJE HRIŠĆANSKO

GNJEV

GNJEV BOŽJI

GONJENJA

GOSPODARI

GOSTOLJUBLJE

GREH

GREŠITI PROTIVU SV. DUHA

DAREŽLJIVOST

DAREŽLJIVOST BOŽJA

DAR SVETOGA DUHA

DAROVI BOŽJI

DAROVI SV. DUHA ČUDESNI

DELA (DOBRA)

DECA

DOLAZAK I. HRISTA

DUGOTRPELJIVOST BOŽJA

DUŽNOSTI PREMA NEVOLJNIMA

DUH SVETI JE BOG

DUH SVETI UTEŠITELJ

DUHA SVETOGA DELANJE I SILA

DUŠA

ĐAVO

ŽENE ILI SUPRUZI

ŽIVOT VEČNI

ŽIVOT DUHOVNI

ŽIVOT TELESNI

ZABORAVLJANJE BOGA

ZAVET BOŽJI

ZAVIST

ZADOVOLJSTVO

ZAJEDNICA S BOGOM

ZAJEDNICA SVETIH

ZAKLETVA

ZAKLETVA GREŠNA

ZAKON BOŽJI

ZAPOVESTI (DESET)

ZAHVALNOST (ZAHVALNA MOLITVA)

ZAŠTITA

ZLOBA

IDOLOPOKLONSTVO

IKONA SVETA

IMENA I NAZIVI, KOJI SE DAJU BOGU

IMENA I NAZIVI VERNIH

IMENA I NAZIVI SVETOGA DUHA

IMENA ĐAVOLOVA

IMENA ZLIH LJUDI

IMENA, NAZIVI I UPOREĐENJA ISUSA HRISTA

IMENA I NAZIVI SVEŠTENIKA

IMENA I NAZIVI CRKVE

ISKRENOST

ISKUPLJENJE

ISKUŠENJE

ISPITIVANJE SAMOGA SEBE

ISPOVEDANJE ISUSA HRISTA

ISPOVEDANJE GREHOVA

ISTINA

ISTINA BOŽJA

ISTRAJNOST

JEVANĐELJE

JEDINSTVO ILI ZAJEDNICA S ISUSOM HRISTOM

JELEOSVEĆENJE

KAŽNJAVANJE ZLIH

KARAKTER ISUSA HRISTA

KARAKTER BEZBOŽNIH

KARANJE

KLEVETA

KRAĐA

KROTOST

KRŠTENJE

KRŠTENJE SVETIM DUHOM

 

LAKOMSTVO

LASKANJE

LICEMERI

LJUBAV

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU

LJUBAV PREMA ISUSU HRISTU

LJUBAV ISUSA HRISTA

LJUBAV PREMA BOGU

LJUBAV BOŽJA

MILOSRĐE

MILOSRĐE BOŽJE

MILOST BOŽJA

MIR DUHOVNI ILI MIR S BOGOM

MIR S LJUDIMA

MOLITVA

MOLITVA ZAJEDNIČKA

MOLITVA U NEVOLJI

MOLITVA USLIŠENA

MOLITVA ZA DRUGE

MOĆ BOŽJA

MOĆ ISUSA HRISTA

MOĆ SVETOGA DUHA

MOŠTI SVETE

MRŽNJA

MRŽNJA PREMA HRISTU

MUDROST

MUDROST ILI ZNANJE BOŽJE

MUŽEVI

MUČENIŠTVO

NADA

NADATI SE NA BOGA

NAMERE BOŽJE

NAPUŠTANJE BOGA

NEBO ILI NEBESA

NEVEROVANJE

NEVINOST

NEVOLJE – STRADANJA

NEZAHVALNOST

NEZAHVALNOST PREMA BOGU

NEZNANJE BOGA

NEPRAVDA

NEPRIJATELJI

OBEĆANJA BOŽJA

OBITAVANJE SVETOG DUHA

OBRAĆANJE

ODRICANJE OD HRISTA

OPRAVDANJE PRED BOGOM

OSVETA

OSVEĆENJE

OSUDA

OTPADNICI OD VERE

OTPADNIŠTVO OD VERE

OČAJANJE

OČIŠĆENJE OD GREHOVA

PAD ČOVEKOV

PEČAT SVETOGA DUHA

PIJANSTVO

PODELA ILI RASKOLI U CRKVI

POŽUDA

POZIV

POZIV OD BOGA

POZNAVANJE BOGA

POKAJANJE

POMAZANJE OD SVETOG DUHA

POMIRENJE S BOGOM

PONOSITOST

POSINAŠTVO

POSLUŠNOST BOGU

POST

POTSMEH

PRAVDA

PRAVDA BOŽJA

PRAVDA HRISTOVA KOJA SE URAČUNAVA VERNIMA

PRAVEDNOST SAMOLJUBIVA

PRASLIKE ISUSA HRISTA

PRAŠTANJE GREHOVA

PRAŠTANJE UVREDA

PREVARA ILI OBMANA

PREDANOST BOGU

PREDANJE SVETO

PREZIRANJE

PRELJUBA

PREOBRAŽENJE ISUSA HRISTA

PREPOROĐAJ

PRIJATELJSTVO

PRISTUP BOGU

PRIČE STAROZAVETNE

PRIČE I UPOREĐENJA, ŠTO SU ISKAZALI JOVAN PRETEČA I APOSTOLI U NOVOM ZAVETU

PRIČE ISUSA HRISTA

PRIČEŠĆE SVETO

PROŽDRLJIVOST

PROMISAO BOŽJI

PROROCI

PROROCI I UČITELJI LAŽNI

 

PROROŠTVO

PROROŠTVO O (HRISTU) MESIJI

RAD

RADOST

RASPRA ILI SVAĐA

REVNOST

REČ

REČ BOŽJA ILI SVETO PISMO

RODITELJI

ROPSTVO DUHOVNO

ROPTANJE

RUŽENJE

SABLAZAN

SAVEST

SAVRŠENSTVO

SAŽALJENJE ILI SAUČEŠĆE

SAŽALJENJE ISUSA HRISTA

SAMOLJUBLJE

SAMOPOŽRTVOVANJE

SVEDOČANSTVO LAŽNO

SVEDOČANSTVO SVETOGA DUHA

SVET

SVETI

SVETOST

SVETOST BOŽJA

SVEŠTENICI

SIROMASI

SIROČAD

SLAVA

SLAVA BOŽJA

SLAVITI BOGA

SLEPILO DUHOVNO

SLOBODA HRIŠĆANSKA

SLUGE

SLUŽENJE BOGU I POKLONJENJE

SLUŽITI BOGU

SMERNOST

SMERNOST HRISTOVA

SMRT VEČNA

SMRT DUHOVNA

SMRT BEZBOŽNIČKA

SMRT PRAVEDNIČKA

SMRT TELESNA

SMRT ISUSA HRISTA SPASITELJA

SPASENJE

SREĆA VERNIH NA ZEMLJI

SREĆA BEZBOŽNIČKA

SRCE

SRCE PREPOROĐENO

SRCE NEPREPOROĐENO

STALNOST

STVARANJE

STRADANJA, NEVOLJE ZLIH

STRADANJA HRISTOVA

STRAH

STRAH BOŽJI

SUBOTA ILI PRAZNIČNI DAN

SUD STRAŠNI

SUDIJE

TAŠTINA

TEŽNJA SRCA

TRAŽITI BOGA

TREZVENOST

TROJICA SVETA

TRPLJENJE

UBEĐENOST

UBISTVO

UGODNICI, UGAĐANJE BOGU

UDOVICE

UZDANJE

UPOREĐENJE DEJSTVA SVETOGA  DUHA

UPOREĐENJA VERNIH

UPOREĐENJA NEZNABOŽACA

UPORNOST

USAVRŠAVANJE

USTAJANJE PROTIV BOGA

UTEHA U NEVOLJI

UČENJE JEVANĐELJSKO

UČENJA LAŽNA

HVALA BOGU

HRISTOS ISUS JE BOG

HRISTOS VRHOVNI PRVOSVEŠTENIK

HRISTOS ISUS GLAVA CRKVE

HRISTOS ISUSPASTIR

HRISTOS ISUSPROROK

HRISTOS ISUS SPASITELJ

HRISTOS ISUS CAR

CAREVI

CARSTVO BOŽJE ILI NEBESKO

CRKVA

CRKVENA VLAST

ČASTOLJUBLJE, VLASTOLJUBLJE

ČOVEČANSTVO ISUSA HRISTA

ČUDA

ČUDA ISUSA HRISTA

ČUDA (LAŽNA)

ČUDA, KOJA SU ČINILI PRAVEDNICИ STAROG И NOVOG ZAVETA

 

 

Библијско богословски речник - Драгиша Љ. Милетић, Година издања 1933. године; On-line  издање 2004. год.