SLAVITI BOGA

(Vid. Slava Božja.)

Naređeno je = 5 Moj. 32,3 "Jer ću javljati ime Gospodnje; veličajte Boga našeg."; 1 Dn. 16,28 "Dajte Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.", 29 "Dajte Gospodu slavu prema imenu NJegovom, nosite dare i idite preda NJ, poklonite se Gospodu i svetoj krasoti."; Ps. 21,23 "??"; Ps. 28,1 "K Tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi ćutati, da ne bih, ako zaćutiš, bio kao oni koji odlaze u grob.", 2 "Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj."; Ps. 65,2 "Ti slušaš molitvu; k Tebi dolazi svako telo."; Ps. 67,4 "Da se vesele i raduju plemena; jer sudiš narodima pravo, i plemenima na zemlji upravljaš."; Ps. 95,7 "Jer je On Bog naš, i mi narod paše NJegove i ovce ruke NJegove. Sad kad biste poslušali glas NJegov:", 8 ""Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,"; Ps. 98,5 "Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim."; Isa. 42,12 "Neka daju slavu Gospodu, i hvalu NJegovu neka javljaju po ostrvima."; Otk. 14,7 "I govoraše snažnim glasom: Bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se Onome koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodene.".

Bog je dostojan da Ga proslavljamo. 1 Dn. 16,29 "Dajte Gospodu slavu prema imenu NJegovom, nosite dare i idite preda NJ, poklonite se Gospodu i svetoj krasoti."; Ps. 28,2 "Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj."; Ps. 47,1 "Svi narodi, zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim."; Ps. 95,8 ""Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,"; Ps. 113,28 "??"; Ps. 144,3 "Gospode! Šta je čovek, te znaš za nj, i sin smrtnoga, te ga paziš?"; Rim. 16,7 "Pozdravite Andronika i Juniju, srodnike moje, i sa-patnike moje u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i prije mene povjerovaše u Hrista."; 1 Tim. 1,17; 1 Tim. 6,16; Jd. st. 25.

Treba = radi

NJegove sile. 4 Moj. 14,17 "??"; Ps. 67,34 "??"; Dan. 2,20 "Progovori Danilo i reče: Da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka; jer je NJegova mudrost i sila;".

NJegove mudrosti. Dan. 2,20 "Progovori Danilo i reče: Da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka; jer je NJegova mudrost i sila;"; Rim. 16,27 "??"; 1 Tim. 1,17; Jd. st. 25.

NJegove svetosti. Ps. 29,4 "Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan."; Ps. 98,5 "Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.", 9 "Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima verno."; Otk. 15,4 "Ko se neće pobojati, Gospode, i proslaviti Ime tvoje? Jer ti si jedini Svet: jer će svi narodi doći i pokloniti se pred tobom; jer se sudovi tvoji pokazaše.".

NJegove pravde. Ps. 4,17 "??"; Ps. 144,7 "Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,".

NJegove vernosti i istine. Ps. 70,22 "??"; Ps. 88,5 "Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko."; Isa. 25,1 "Gospode, Ti si Bog moj, uzvišavaću Te, slaviću ime Tvoje, jer si učinio čudesa; namere Tvoje od starine vera su i istina.".

NJegove dobrote. 1 Dn. 16,34 "Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost NJegova."; Ps. 53,6 "Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj."; Ps. 85,12 "I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.", 13 "Pravda će pred NJim ići, i postaviće na put stope svoje."; Ps. 105,1 "Hvalite Gospoda; glasite ime NJegovo; javljajte po narodima dela NJegova."; Ps. 106,1 "Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost NJegova."; Ps. 117,1-4 "Hvalite Gospoda svi narodi, slavite Ga sva plemena; 2 Jer je velika milost NJegova k nama, i istina Gospodnja traje doveka. Aliluja! 3 ?? 4 ??", 29 "??"; Ps. 135,1 "Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,"; Ps. 144,7 "Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,"; Jer. 33,11 "Glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevestin, glas onih koji će govoriti: Slavite Gospoda nad vojskama, jer je dobar Gospod, jer je do veka milost NJegova; koji će prinositi prinose zahvalne u domu Gospodnjem; jer ću vratiti roblje ove zemlje kao što je bilo pre, govori Gospod.".

NJegove dobrote i NJegove istine. Ps. 91,2 "Govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam."; Ps. 137,2 "O vrbama sred njega vešasmo harfe svoje.".

NJegove milosti. Ps. 135,2 "Koji stojite u domu Gospodnjem; u dvorima doma Boga našeg."; Isa. 12,1 "I reći ćeš u ono vreme: Hvalim Te, Gospode, jer si se bio razgnevio na me, pa se odvratio gnev Tvoj, i utešio si me."; Isa. 30,18 "A zato čeka Gospod da se smiluje na vas, i zato će se uzvisiti da vas pomiluje; jer je Gospod pravedan Bog; blago svima koji Ga čekaju.".

NJegove milosti i NJegove istine. Ps. 56,9 "Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.", 10 "Bogom se hvalim za reč NJegovu, Gospodom se hvalim za reč NJegovu."; Ps. 114,1 "Kad izađe Izrailj iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđeg,"; Rim. 15,9 "A neznabošci da proslave Boga zbog milosti. kao što je napisano: Zato ću te priznati među neznabošcima, Gospode, i pjevaću imenu tvojemu.".

NJegove blagodati. 1 Dn. 16,34 "Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost NJegova."; Jezd. 3,11 "I pevahu naizmence hvaleći i slaveći Gospoda: Jer je do veka milost NJegova nad Izrailjem. I sav narod podvikivaše glasno hvaleći Gospoda što se osnivaše dom Gospodnji."; Ps. 106,8 "Ali im On pomože imena svog radi, da bi pokazao silu svoju.".

NJegovog spasenja. Ps. 39,16 "??"; Ps. 69,4 "Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim."; Otk. 7,10 "I klicahu snažnim glasom, govoreći: Spasenje je u Bogu našemu koji sjedi na prijestolu, i u Jagnjetu.", 12 "Govoreći: Amin! Blagoslov i slava i premudrost i blagodarnost i čast i sila i moć Bogu našemu u vijekove vijekova. Amin!".

NJegovih čudesa. Ps. 85,8-10 "Da poslušam šta govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svom i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k NJemu. 9 Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć NJegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj! 10 Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se."; Ps. 88,5 "Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko."; Ps. 135,4-10 "Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje. 5 Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova. 6 Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima. 7 Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vetar iz staja njegovih. 8 On pobi prvence u Misiru od čoveka do živinčeta. 9 Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svim slugama njegovim. 10 Pobi narode velike, i izgubi careve jake:"; Mt. 9,8 "A narod vidjevši zadivi se i proslavi Boga, koji je dao takvu vlast ljudima."; Mt. 15,31 "Tako da se narod divljaše, videći gluve gdje čuju, nijeme gdje govore, bogalje iscijeljene, hrome gdje idu, slijepe gdje gledaju; i hvališe Boga Izrailjeva."; Lk. 5,26 "I svi se zadiviše, i slavljahu Boga, i ispunivši se straha govorahu: Čuda se nagledasmo danas!"; Lk. 7,16 "A strah obuze sve, i slavljahu Boga govoreći: Veliki prorok podiže se među nama, i Bog pohodi narod svoj."; Dap. 4,21 "A oni zaprijetivši im otpustiše ih, ne nalazeći ništa kako bi ih mučili, i to zbog naroda; jer svi hvaljahu Boga za ono što se dogodilo.".

NJegovih sudova. Isa. 25,1-3 "Gospode, Ti si Bog moj, uzvišavaću Te, slaviću ime Tvoje, jer si učinio čudesa; namere Tvoje od starine vera su i istina. 2 Jer si od grada načinio gomilu, i od tvrdog grada zidine; od grada dvor za strance, doveka se neće sagraditi. 3 Zato će Te slaviti narod silan, grad strašnih naroda bojaće Te se."; Jezek. 28,22 "I reci: Ovako veli Gospod Gospod: Evo me na tebe, Sidone, i proslaviću se usred tebe, i poznaće se da sam ja Gospod kad izvršim sudove na njemu i posvetim se u njemu."; Otk. 11,13 "I u onaj čas bi zemljotres veliki, i pade deseti dio grada, i pogibe od zemljotresa sedam hiljada imena ljudskih, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskome."; Otk. 14,7 "I govoraše snažnim glasom: Bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se Onome koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodene.".

NJegovih izbavljenja. 2 Moj. 15,2 "Sila je moja i pesma moja Gospod, koji me izbavi; On je Bog moj, i slaviću Ga; Boga oca mog, i uzvišavaću Ga."; 2 Sam. 22,47 "Živ je Gospod, i da je blagoslovena Stena moja. Da se uzvisi Bog, Stena spasenja mog."; Ps. 17,46 "??"; Ps. 29,1 "Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast."; Ps. 49,15 "Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima."; Ps. 85,12 "I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.", 13 "Pravda će pred NJim ići, i postaviće na put stope svoje.".

NJegovih isceljenja. Isa. 38,20 "Gospod me spase, zato ćemo pevati pesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi."; Lk. 5,25 "I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide domu svome slaveći Boga."; Lk. 17,15 "A jedan od njih, vidjevši da je izliječen, vrati se slaveći Boga iz svega glasa."; Lk. 18,43 "I odmah progleda, i pođe za njim slaveći Boga. I sav narod koji vidje dade hvalu Bogu."; Dap. 3,8 "I skočivši stade, i hođaše, i uđe s njima u hram hodeći i skačući i hvaleći Boga.".

NJegovih blagoslova. Dap. 11,18 "A kad čuše ovo zaćutaše, i slavljahu Boga govoreći: Zaista i neznabošcima dade Bog pokajanje za život."; 2. Kor. 9,13 "Kroz iskustvo ove službe oni hvale Boga zbog vaše pokornosti ispovijedanju jevanđelja Hristova i zbog prostodušnosti u zajedničarenju s njima i sa svima,"; Gal. 1,24 "I slavljahu Boga zbog mene.".

Dužnost je vernima = Ps. 106,32 "I razgneviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;"; 1. Kor. 6,20 "Jer ste kupljeni skupo. Proslavite. dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji."; 1. Pt. 2,9 "A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, da objavite vrline Onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svjetlost svoju;".

Ugodno je Bogu = kroz Isusa Hrista. Fil. 1,11; 1. Pt. 4,11 "Ako neko govori, neka govori kao riječi Božije; ako neko služi, neka služi kao po moći koju Bog daje; da se u svemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i sila u vijekove vijekova. Amin.".

Hristos je pokazao kako treba = Jn. 17,4 "Ja te proslavih na zemlji; djelo svrših koje si mi dao da izvršim.".

Verni treba da =

u telima i dušama svojim. 1. Kor. 6,20 "Jer ste kupljeni skupo. Proslavite. dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji."; Fil. 1,20.

u svačemu. 1. Kor. 10,31 "Ako, dakle, jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite.".

uvek. Ps. 85,12 "I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj."; Ps. 144,1 "Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu,".

svojim dobrim delima. Mt. 5,16 "Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima."; 1. Pt. 2,12 "Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.".

prinoseći plodove pravde. Jn. 15,8 "Ovim se proslavi Otac moj da rod mnogi donosite, i bićete moji učenici."; 2. Kor. 4,15; Fil. 1,11.

svojom vernošću. 1. Pt. 4,11 "Ako neko govori, neka govori kao riječi Božije; ako neko služi, neka služi kao po moći koju Bog daje; da se u svemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i sila u vijekove vijekova. Amin.".

uzdajaući se u NJegovo obećanje. Rim. 4,20 "I u obećanje Božije ne posumnja s nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu,".

proslavljajući NJegovu reč. 2. Sol. 3,1 "Najzad, braćo, molite se za nas, da se riječ Gospodnja brzo širi i proslavlja kao i kod vas;"; Dap. 13,48 "A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu riječ Gospodnju, i povjerovaše koji bjehu naznačeni za život vječni.".

hvaleći Ga. 2 Dn. 20,21 "I tako dogovoriv se s narodom postavi pevače Gospodnje da hvale svetu krasotu idući pred vojskom i govoreći: Hvalite Gospoda, jer je doveka milost NJegova."; Ps. 49,23 "??"; Ps. 68,30 "Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.".

priznavajući Hrista Gospodom. Fil. 2,11.

slaveći ime Gospoda našega Isusa Hrista. Dap. 19,17 "I ovo doznadoše svi koji življahu u Efesu, i Judejci i Jelini; i strah spopade sve njih, i veličaše se ime Gospoda Isusa."; 2. Sol. 1,12 "Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.".

trpeći za ime Hristovo. 1. Pt. 4,14 "Ako vas ruže za Ime Hristovo, blaženi ste, jer Duh Božiji, Duh slave i sile počiva na vama; oni, dakle, hule na njega, a vi ga proslavljate.", 16 "No ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga zbog tog udjela.".

podnoseći mučenje. Jn. 21,19 "A ovo reče ukazujući kakvom će smrću proslaviti Boga. I kazavši ovo, reče mu: Hajde za mnom!"; Fil. 1,20.

Pouke o = 1 Dn. 16,28 "Dajte Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.", 29 "Dajte Gospodu slavu prema imenu NJegovom, nosite dare i idite preda NJ, poklonite se Gospodu i svetoj krasoti."; Ps. 28,1 "K Tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi ćutati, da ne bih, ako zaćutiš, bio kao oni koji odlaze u grob.", 2 "Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj."; Ps. 35,27 "Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: Velik Gospod, koji želi mira sluzi svom!"; Ps. 39,16 "??"; Ps. 69,4 "Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim."; Ps. 95,7 "Jer je On Bog naš, i mi narod paše NJegove i ovce ruke NJegove. Sad kad biste poslušali glas NJegov:", 8 ""Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,".

Bog se u svetu proslavlja

dobrim delima vernih. Mt. 5,16 "Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima."; 1. Pt. 2,12 "Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.".

kažnjavanjem neznabožaca. 2 Moj. 9,16  "Ali te ostavih da pokažem na tebi silu svoju, i da se pripoveda ime moje po svoj zemlji."i Rim. 9,17 "Jer Pismo govori Faraonu: Baš za to te podigoh da na tebi pokažem silu svoju, i da se razglasi ime moje po svoj zemlji."; 2 Moj. 14,4 "I učiniću da otvrdne srce Faraonu, te će poći u poteru za vama, i ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod. I učiniše tako."; 3 Moj. 10,3 "Tada reče Mojsije Aronu: To je što je kazao Gospod govoreći: U onima koji pristupaju k meni biću svet i pred celim narodom proslaviću se. A Aron oćute."; Ps. 58,13 "??"; Jezek. 39,13 "I ukopavaće ih sav narod, i biće im na slavu u onaj dan kad se proslavim, govori Gospod Gospod.".

Verni

vole = Ps. 65,17 "??"; Ps. 68,30 "Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve."; Ps. 85,12 "I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj."; Ps. 91,1 "Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva."; Ps. 117,28 "??"; Ps. 144,7 "Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,".

skupljaju se da = Ps. 33,3 "Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;"; Rim. 15,6 "Da bi jednodušno, jednim ustima slavili Boga i Oca Gospoda našega Isusa Hrista.".

Sva zemlja je dužna = Ps. 44,17 "Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo Tebe, niti prestupismo zavet Tvoj."; Ps. 66,3 "Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji."; Ps. 85,9 "Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć NJegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!"; Isa. 24,15 "Zato slavite Gospoda u dolinama, na ostrvima morskim ime Gospoda Boga Izrailjevog."; Otk. 5,13 "I čuh gdje svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru, i sve što je u njima, govori: Onome što sjedi na prijestolu, i Jagnjetu, blagoslov i čast i slava i moć u vijekove vijekova!".

Nebeska vojska ne prestaje = Ps. 88,5 "Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko."; Lk. 2,14 "Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja."; Otk. 4,9 "I kada živa bića dadoše slavu i čast i hvalu Onome koji sjedi na prijestolu, Koji živi u vijekove vijekova,", 11 "Dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si Ti stvorio sve, i voljom tvojom sve nastade i sazda se."; Otk. 7,12 "Govoreći: Amin! Blagoslov i slava i premudrost i blagodarnost i čast i sila i moć Bogu našemu u vijekove vijekova. Amin!"; Otk. 19,1 "I poslije ovoga čuh kao glas silni naroda mnogoga na nebu gdje govori: Aliluja! Spasenje i slava i čast i sila Bogu našemu;", 7 "Radujmo se i veselimo se i dajmo slavu NJemu, jer dođe svadba Jagnjetova i žena se njegova pripremila.".

Neznabošci odriču = Dan. 5,23 "Nego si se podigao na Gospoda nebeskog, i sudove doma NJegovog donesoše preda te, i piste iz njih vino ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, bronzane, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju, niti razumeju, a ne slavi Boga, u čijoj je ruci duša tvoja i svi putevi tvoji."; Rim. 1,21 "Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim umovanjima, i potamnje nerazumno srce njihovo;".

Kazna za odricanje = Dan. 5,23 "Nego si se podigao na Gospoda nebeskog, i sudove doma NJegovog donesoše preda te, i piste iz njih vino ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, bronzane, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju, niti razumeju, a ne slavi Boga, u čijoj je ruci duša tvoja i svi putevi tvoji.", 30 "Istu noć bi ubijen Valtasar, car haldejski."; Mal. 2,2 "Ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mom, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše; i prokleh ih, jer ne stavljate u srce."; Dap. 12,23 "Ali odjednom udari ga anđeo Gospodnji, jer ne dade slave Bogu; i budući izjeden od crva izdahnu."; Rim. 1,21 "Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim umovanjima, i potamnje nerazumno srce njihovo;".

P r i m e r i. David. 1 Dn. 29,13 "Sada dakle, Bože naš, hvalimo Te i slavimo ime Tvoje slavno."; Ps. 56,5 "Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.". Leviti. 2 Dn. 20,21 "I tako dogovoriv se s narodom postavi pevače Gospodnje da hvale svetu krasotu idući pred vojskom i govoreći: Hvalite Gospoda, jer je doveka milost NJegova.". Narod. Mt. 9,8 "A narod vidjevši zadivi se i proslavi Boga, koji je dao takvu vlast ljudima."; Mt. 15,31 "Tako da se narod divljaše, videći gluve gdje čuju, nijeme gdje govore, bogalje iscijeljene, hrome gdje idu, slijepe gdje gledaju; i hvališe Boga Izrailjeva.". Deva Marija. Lk. 2,46 "I poslije tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi među učiteljima, i sluša ih, i pita ih.". Anđeli. Lk. 2,14 "Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.". Pastiri. Lk. 2,20 "I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i vidješe kao što im bi kazano.". Raslabljeni. Lk. 5,25 "I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide domu svome slaveći Boga.". Stanovnici Kapernauma. Lk. 7,16 "A strah obuze sve, i slavljahu Boga govoreći: Veliki prorok podiže se među nama, i Bog pohodi narod svoj.". Zgrčena žena. Lk. 13,13 "I stavi na nju ruke, i odmah se uspravi i slavljaše Boga.". Gubavi. Lk. 17,16 "I pade ničice pred noge njegove i zablagodari mu. I taj bješe Samarjanin.". Slepac. Lk. 18,43 "I odmah progleda, i pođe za njim slaveći Boga. I sav narod koji vidje dade hvalu Bogu.". Učenici. Lk. 19,38 "Govoreći: Blagosloven car koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visinama!". Kapetan. Lk. 23,47 "A kad vidje kapetan šta se dogodi, proslavi Boga govoreći: Zaista ovaj čovjek bješe pravednik.". Jerusalimski stanovnici. Dap. 4,21 "A oni zaprijetivši im otpustiše ih, ne nalazeći ništa kako bi ih mučili, i to zbog naroda; jer svi hvaljahu Boga za ono što se dogodilo.". Đesarijski stanovnici. Dap. 10,46 "Jer ih slušahu gdje govore jezike i veličaju Boga. Tada odgovori Petar:". Jerusalimska crkva. Dap. 11,18 "A kad čuše ovo zaćutaše, i slavljahu Boga govoreći: Zaista i neznabošcima dade Bog pokajanje za život.". Antiohijski neznabošci. Dap. 13,48 "A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu riječ Gospodnju, i povjerovaše koji bjehu naznačeni za život vječni.". Avram. Rim. 4,20 "I u obećanje Božije ne posumnja s nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu,". Pavle. Rim. 11,36 "Jer je od njega i kroz njega i radi njega sve. NJemu slava u vijekove. Amin.".